Sisi kanan Mi-4 "Hound" TNI-AD beregistrasi HA-5007

Sisi kanan Mi-4 “Hound” TNI-AD beregistrasi HA-5007